Naudojimo sąlygos –„PULSAAR“ kliento paskyra

§ 1. Naudojimo sąlygų dalykas
§ 2. Naudojimo sąlygų pakeitimai
§ 3. Registracijos teisė
§ 4. Jūsų registracija
§ 5. Atsakomybė už prieigos duomenis
§ 6. Kliento duomenų atnaujinimas
§ 7. Kliento paskyros pašalinimas
§ 8. Jums priklausančio turinio įkėlimas
§ 9. Draudžiama veikla
§ 10. Prieigos užblokavimas
§ 11. Duomenų apsauga

§ 1. Naudojimo sąlygų dalykas
(1) „SIROWA VILNIUS“, UAB, (toliau – „SIROWA“) suteikia prieigą prie elektroninės parduotuvės www.bepulsaar.com, kurioje naudotojai gali susikurti savo kliento paskyrą, suteikiančią galimybę išsaugoti infromaciją apie, pavyzdžiui, mokėjimo būdus ir pristatymo adresus, arba peržiūrėti pateiktus užsakymus. Be to, elektroninėje parduotuvėje siūlomos ir kitos funkcijos, pavyzdžiui, galimybė pateikti atsiliepimus apie gaminius.

(2) Šios naudojimo sąlygos reguliuoja „SIROWA“ kliento paskyros suteikimo tvarką ir tvarką, pagal kurią Jūs, kaip tinkamai įregistruotas klientas, naudojatės šia paskyra ir kitomis internetinėje parduotuvėje siūlomomis funkcijomis.
§ 2. Naudojimo sąlygų pakeitimai
„SIROWA“ pasilieka teisę bet kada pakeisti šias naudojimo sąlygas. Apie pakeitimus registruotiems klientams „SIROWA“ praneša ne vėliau kaip likus 30 dienų iki numatytos jų įsigaliojimo datos. Jeigu Jūs nepareiškiate prieštaravimo per 30 dienų nuo pranešimo gavimo ir toliau naudojatės funkcijomis pasibaigus terminui, per kurį galima pareikšti prieštaravimus, laikoma, kad pasibaigus terminui priėmėte pakeitimus. Prieštaravimą dėl pakeitimų galite pareikšti ištrynę savo paskyrą.
§ 3. Registracijos teisė
(1) Užsiregistravę kaip klientas elektroninėje parduotuvėje www.bepulsaar.com naudositės kliento paskyroje siūlomomis funkcijomis. „SIROWA“, nenurodžiusi priežasties, turi teisę atmesti kliento prašymą.
§ 4. Jūsų registracija
(1) Jūs turite pateikti išsamią ir teisingą informaciją ir kitus duomenis, kurių prašo „SIROWA“ registracijos metu.
(2) Kai pateiksite visus prašomus duomenis, „SIROWA“ patikrins, ar jie išsamūs ir patikimi. Jeigu, „SIROWOS“ nuomone, duomenys teisingi ir nėra kitų prieštaravimų, „SIROWA“ įjungs Jūsų prašomą kliento paskyrą ir apie tai praneš Jums el. paštu. Savo paskyros įjungimą galite patvirtinti paspaudę el. paštu gautą nuorodą.
§ 5. Atsakomybė už prieigos duomenis
(1) Registracijos metu Jūsų paprašys įvesti naudotojo vardą ir slaptažodį. Suteikus Jums prieigos teises ir Jums patvirtinus paskyros įjungimą 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, naudodamiesi šiais duomenimis galite prisijungti prie savo paskyros. Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų naudotojo vardas nepažeistų jokių trečiųjų šalių teisių, ypač teisių į naudotojo vardą ar prekių ženklą, ir kad jis nebūtų įžeidžiantis.
(2) Jūs turite pasirinkti saugų slaptažodį. Paprastai slaptažodį turite kurti laikydamiesi šių taisyklių:
• Jūsų slaptažodis turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip aštuonių simbolių, tarp kurių yra didžiųjų ir mažųjų raidžių, skaičių ir specialių simbolių;
• Jį būtina pasikeisti kas tris mėnesius;
• Kiekviena paskyra turi būti apsaugota unikaliu slaptažodžiu.
(3) Jūs turite užtikrinti prieigos duomenų, įskaitant slaptažodį, slaptumą ir neatskleisti jų trečiosioms šalims, neturinčioms teisės jų žinoti.
(4) Be to, Jūs privalote užtikrinti, kad tik Jūs ar Jūsų įgalioti asmenys galėtų prisijungti prie Jūsų kliento paskyros. Jūs privalote nedelsdamas pranešti „SIROWAI“, jeigu įtariate, kad trečioji šalis neteisėtai sužinojo ar gali sužinoti Jūsų prisijungimo duomenis.
(5) Jūs atsakote už paskyros naudojimą ir (arba) kitus veiksmus, atliktus naudojantis Jūsų prieigos duomenimis pagal įstatymų reikalavimus.
§ 6. Kliento duomenų atnaujinimas
Jūs privalote nuolat atnaujinti savo duomenis (įskaitant kontaktinę informaciją). Pasikeitus Jūsų pateiktiems duomenims, privalote nedelsdamas pakoreguoti duomenis kliento paskyros asmeniniuose nustatymuose.
§ 7. Kliento paskyros pašalinimas
Jūs galite bet kada pašalinti savo kliento paskyrą. Jei vėl norėsite naudotis asmenine kliento paskyra, turite iš naujo užsiregistruoti , kad galėtumėte naudotis ja.
§ 8. Jums priklausančio turinio įkėlimas
(1) Jeigu internetinėje parduotuvėje yra ši funkcija, į elektroninę parduotuvę galite įkelti Jums priklausantį turinį (pvz. atsiliepimus apie produktus) , laikydamasis toliau nurodytų taisyklių.
(2) Įkeldami savo turinį, Jūs kiekvienu atveju suteikiate „SIROWAI“ neatlygintiną ir perleidžiamą teisę naudoti šį turinį, visų pirma išsaugoti jį „SIROWOS“ serveriuose, jį paskelbti ir padaryti viešai prieinamą (pvz., rodant turinį elektroninėje parduotuvėje).
(3) Jeigu Jūs ištrinsite turinį, kurį įkėlėte į elektroninę parduotuvę, bus laikoma, kad pirmiau nurodyta teisė jį naudoti yra panaikinta. Tačiau mes pasiliekame teisę saugoti sukurtas kopijas kaip atsarginius duomenis ir (arba) kaip įrodymus.
(4) Jūs visiškai atsakote už savo įkeltą turinį į www.bepulsaar.com. „SIROWA“ neprisiima atsakomybės už kliento turinio išsamumo, teisingumo, teisėtumo, svarbos, kokybės ir tinkamumo konkrečiam tikslui tikrinimą.
(5) „SIROWA“ pasilieka teisę atsisakyti įkelti turinį ir (arba) redaguoti, užblokuoti ar ištrinti jau įkeltą turinį (pvz., atsiliepimus apie produktus) be išankstinio įspėjimo, jeigu naudotojas, įkeldamas turinį, arba pats įkeltas turinys pažeidžia 9 skyriaus nuostatas arba jeigu galima pagrįstai įtarti, kad iš esmės pažeistos 9 skyriaus nuostatos. Tačiau tokiu atveju „SIROWA“ atsižvelgs į Jūsų teisėtus interesus ir pasirinks švelniausią priemonę 9 skyriaus nuostatų pažeidimui ištaisyti.
§ 9. Draudžiama veikla
(1) Draudžiama bet kokia veikla, atliekama kliento paskyroje arba susijusi su ja, kuria pažeidžiami galiojantys įstatymai ar trečiųjų asmenų teisės. Visų pirma, Jūs neturite teisės pateikti jokio turinio, kurio įžeidžiami arba apšmeižiami kiti naudotojai ar trečiosios šalys.
(2) Nepriklausomai nuo galimo teisės pažeidimo, keldami savo turinį į elektroninę parduotuvę arba bendraudami su kitais naudotojais (pvz., rašant atsiliepimus), Jūs neturite teisės:
• platinti virusų, Trojos arklių ar kitos kenkėjiškos programinės įrangos;
• siųsti nepageidaujamų el. laiškų ar šiukšlių ir vienų adresatų kitiems persiunčiamų laiškų;
• trukdyti kitų naudotojų;
• reikalauti slaptažodžių ar asmens duomenų iš kitų naudotojų neteisėtais tikslais.
(3) Jums neleidžiama atlikti jokių veiksmų, kurie galėtų turėti įtakos sklandžiai elektroninės parduotuvės veiklai, o ypač perkrauti „SIROWOS“ sistemų.
(4) Jeigu Jūs sužinote apie neteisėtą, netinkamą ar kitokį neleistiną elektroninės parduotuvės atvejį arba naudojimą pažeidžiant sutartį, prašome su mumis susisiekti el. paštu getintouch@bepulsaar.lt ir kuo išsamiau jį aprašyti. „SIROWA“ ištirs šį atvejį ir, jeigu reikia, imsis tinkamų veiksmų.
(5) Įtarusi, kad Jūs atlikote neteisėtus arba baustinus veiksmus, „SIROWA“ turi teisę, o kartais netgi privalo, patikrinti Jūsų veiklą ir, jeigu reikia, imtis tinkamų teisinių veiksmų. Tokiu atveju informacija taip pat gali būti perduota teisėsaugos institucijoms.
§ 10. Prieigos užblokavimas
(1) „SIROWA“ gali laikinai arba visam laikui užblokuoti prieigą prie naudotojo paskyros, kai yra pagrįstų požymių, kad Jūs pažeidėte šias naudojimo sąlygas ir (arba) galiojančius įstatymus, arba jeigu „SIROWA“ turi kitą pagrįstą priežastį ją užblokuoti. Spręsdama, ar užblokuoti prieigą, „SIROWA“ taip pat atsižvelgs į Jūsų teisėtus interesus.
(2) Jeigu laikinai arba visam laikui užblokuojama, „SIROWA“ užblokuos Jūsų prieigos teises ir apie tai Jums praneš el. paštu. Jeigu prieiga laikinai užblokuojama, „SIROWA“ atnaujins Jūsų teises pasibaigus blokavimo laikotarpiui ir apie tai praneš Jums el. paštu.
§ 11. Duomenų apsauga
„SIROWOS“ kokybės standartai apima atsakingą kliento duomenų tvarkymą. Daugiau informacijos apie kliento paskyrą ir kitas elektroninės parduotuvės funkcijas pateikta pareiškime apie duomenų privatumą.